خبرها

گزارش تصویری شماره دو/ آیین تجلیل از چهار اسطوره ورزش/20 دی ماه 1401

صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، مراسم تجلیل از چهار اسطوره ورزش کشور در رشته های فوتبال، جودو و داوری را در محل خانه پیشکسوتان برگزار کرد.

گزارش تصویری شماره سه/ آیین تجلیل از چهار اسطوره ورزش کشور/20 دی ماه 1401

صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، مراسم تجلیل از چهار اسطوره ورزش کشور در رشته های فوتبال، جودو و داوری را در محل خانه پیشکسوتان برگزار کرد.

گزارش تصویری شماره یک/ آیین تجلیل از چهار اسطوره ورزش/20 دی ماه 1401

صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، مراسم تجلیل از چهار اسطوره ورزش کشور در رشته های فوتبال، جودو و داوری را در محل خانه پیشکسوتان برگزار کرد.