مدال برنز دختر وزنه بردار ایران در بازی های کشورهای اسلامی

دختر وزنه بردار ایران در بازی های کشورهای اسلامی سوم شد و مدال برنز گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، رقابت دسته ۵۵ وزنه برداری زنان بازی های کشورهای اسلامی برگزار شد و نماینده ایران عنوان سوم بازی های کشورهای اسلامی را به دست آورد.

پوپک بسامی با رکورد ۷۱ یک ضرب، ۹۴دوضرب و مجموع ۱۶۵ کیلوگرم ۳ مدال برنز یک ضرب، دوضرب و مجموع را کسب کرد.

در گروه A دسته ۵۵ کیلوگرم زنان چهار وزنه بردار از ایران، بنگلادش، اندونزی و ترکمنستان حضور داشتند. در این بازی ها برای هر حرکت یک مدال توزیع می شود.

وزنه برداری زنان ایران برای اولین مرتبه در بازی های کشورهای اسلامی به روی تخته می روند.