پاداش ۵۰ میلیونی به اولین المپیکی ایران در پاریس

پاداش کسب سهمیه المپیک ملی پوش تیراندازی ایران ۵۰ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برای کسب هر سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس پاداشی مصوب کرد که مبلغ آن ۳۰ میلیون تومان است.

هانیه رستمیان ملی پوش تیراندازی موفق شد اولین سهمیه المپیک ایران را کسب کند. کمیته ملی المپیک قرار است به رستمیان بیشتر از بقیه پاداش بدهد و پاداش او ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

 این پاداش ۵۰ میلیون تومانی برای این است که رستمیان اولین سهمیه المپیک ایران را کسب کرده و از طرفی جزو ورزشکاران بانوان است.

همچنین ورزشکارانی که سهمیه المپیک گرفته اند از ۲۰ ماه مانده به المپیک پاریس حقوق دریافت خواهند کرد.