صفایی پیشکسوت کشتی درگذشت 

سهراب صفایی یکی از پیشکسوتان ورزش کشتی درگذشت. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، متاسفانه باخبر شدیم سهراب صفایی یکی از پیشکسوتان  ورزش کشتی کشور دار فانی را وداع گفت. 

 

روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور درگذشت این پیشکسوت گرانقدر را تسلیت می گوید.