یادی از مربی برجسته کشتی انزلی

کاظم دهچایی؛ بازنشسته اما عاشق

کاظم دهچایی از مربیان زحمتکش و کاربلد کشتی ایران است. مردی که حدود 48 سال در کسوت مربیگری زحمات زیادی برای کشتی ایران، خصوصا کشتی انزلی کشیده است.

اگرچه دهچایی دو سال است که مربیگری را کنار گذاشته، اما مسئولیت فنی هیات کشتی انزلی را برعهده دارد.

کاظم دهچایی با وجودی که بازنشسته است اما هنوز هم اخبار کشتی را دنبال کرده و در جریان فعل و انفعالات این رشته پرطرفدار ورزشی است.

روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور برای دهچایی عزیز؛ آرزوی سلامتی و تندرستی دارد.