سقوط سابریست‌های ایران در رنکینگ جهانی

عملکرد ضعیف سابریست ها در گرند پری تونس باعث که در رنکینگ فدراسیون جهانی سقوط کنند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، با پایان یافتن مسابقات گرند پری تونس، فدراسیون جهانی شمشیربازی رنکینگ جدید بازیکنان اسلحه سابر را اعلام کرد که براساس آن نمایندگان ایران سقوط کردند.

علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی نمایندگان ایران در مسابقات تونس بودند که عملکرد ضعیفی داشتند. پاکدامن در دور جدول اصلی و رهبری در اول جدول مقدماتی حذف شدند و فتوحی نیز از مرحله گروهی صعود نکرد.

نیما زاهدی و فرزاد باهر هم به این مسابقات اعزام نشدند.

رنکینگ بازیکنان به شرح زیر است:(اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلی بازی کنان است.)

۱۵ - علی پاکدامن (۱۳)

۴۴- محمد رهبری (۳۹)

۴۹- محمد فتوحی (۴۲)

۶۰- نیما زاهدی (۵۴)

۱۴۰- فرزاد باهر (۱۳۱)