مشهدی آقایی ،مهمان ویژه پیشکسوتان

تمرینات منظم گوش شکسته ها درسالن توفیق جهانبخت

پیشکسوتان کشتی آزاد و فرنگی این روزها در سالن توفیق جهان بخت، تمرینات خود را برای حضور در مسابقات انتخابی پیشکسوتان با جدیت دنبال می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، پیشکسوتان کشتی آزاد و فرنگی که روزگاری برای کشورمان افتخارآفریدند این روزها تمرینات خود را روزهای زوج در سالن توفیق جهان‌بخت انجام می دهند.

در همین ارتباط دوشنبه ۶تیرماه گوش شکسته های قدیمی درسالن توفیق با هم سرشاخه شدند تا برای حضور قدرتمند درمسابقات انتخابی پیشکسوتان که درفریدون کنار برگزار خواهد شد آماده سازند.

محمد مشهدی آقایی مهمان ویژه تمرینات امروز بود که مورد تشویق حاضرین قرارگرفت.

تصاویر پیشکسوتان درسالن توفیق دیده می شود.