اکبر حیدری: بیمه رایگان المپیکی ها اقدامی ارزشمند از سوی صندوق حمایت بود

اکبر حیدری دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو و قهرمان اسبق کشتی ایران و آسیا معتقد است انجام بیمه تکمیلی رایگانِ مدال آوران المپیک و پارالمپیک اقدامی ارزشمند از سوی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان بود.

حیدری در گفت و گو با پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: سالها بود که پیشکسوتان ورزش کشور با پرداخت هزینه، بیمه تکمیلی می شدند که خوشبختانه با آمدن کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان اقدام ارزشمندی در خصوص رایگان شدند بیمه تکمیلی مدال آوران المپیک و پارالمپیک انجام شد.

وی در ادامه افزود: شاید من و خیلی از پیشکسوتان دیگر مشکلات مالی نداشته و پرداخت حق بیمه برایمان مسئله ای نباشد؛ اما بسیاری از پیشکسوتان برای پرداخت هزینه بیمه تکمیلی خود و خانواده دچار مشکل بودند. این اقدام ارزشمند وزیر ورزش در خصوص رایگان شدن بیمه تکمیلی مدال آوران المپیکی و پارالمپیکی، امری پسندیده و مثبت است.

حیدری همچنین اظهار کرد: این اقدام از دو جنبه مالی و معنوی بسیار تاثیرگذار خواهد بود چرا که یک قهرمان المپیک و پارالمپیک که در ورزش زحمت کشیده و هزینه های بسیاری متحمل شده با این اقدام نزد خانواده و دوستان سرش را بالا گرفته و احساس افتخار خواهد کرد.

دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو در پایان گفت: باور کنید بحث مالی قضیه مطرح نیست، این حرکت نشان از احترام و تکریم به پیشکسوتان است که جای تشکر دارد.

 

خبرنگار: سپیده نوری