ناصر ملکی سرپرست هیأت کشتی شمالغرب تهران شد

طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، ناصر ملکی به سمت سرپرست هیأت کشتی شمالغرب تهران منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، طی حکمی از سوی علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، ناصر ملکی از پیشکسوتان و مربیان کشتی ایران به سمت سرپرست هیأت کشتی شمالغرب تهران منصوب شد.

گفتنی است ملکی از مربیان سازنده و صاحب نام کشتی ایران بوده و شاگردان پرشماری را تحویل کشتی کشور داده است.