یاری تنها فینالیست ایران در ۵ وزن نخست کشتی آزاد جوانان جهان

نماینده وزن ۷۹ کیلوگرم ایران با برتری مقابل رقبای خود راهی فینال کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، در ادامه رقابت های ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در صوفیه پایتخت بلغارستان، سبحان یاری نماینده وزن ۷۹ کیلوگرم ایران راهی فینال شد، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم به رده بندی رفت و احمد محمدنژاد جوان در ۵۷ و حسین محمدآقایی در وزن ۷۰ کیلوگرم نیز راهی گروه بازنده ها شدند. محمدرضا شاکری در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز از دور مسابقات کنار رفت.