پایان کار کشتی فرنگی ایران در بازیهای کشورهای اسلامی با ۳طلا، یک نقره و ۳ برنز

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز به کار خود در رقابت‌های قهرمانی کشورهای اسلامی پایان داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از  ایسنا، رقابت‌های کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی روزهای در شهر قونیه ترکیه برگزار شد و در پایان تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ۳ طلا، یک نقره و ۳ برنز به کار خود پایان داد.

در روز پایانی این رقابت‌ها علی اکبر یوسفی در وزن ۸۷ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد، رامین طاهری در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید و محمدجواد رضایی و امین کاویانی نژاد نیز صاحب مدال برنز شدند.

به این ترتیب در پایان این رقابت‌ها تیم ملی کشتی فرنگی ایران توسط شیرزاد بهشتی طلا در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدرضا رستمی در وزن ۷۲ کیلوگرم، علی اکبر یوسفی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، رامین طاهری در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمدجواد رضایی در وزن ۶۷ کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در وزن ۷۷ کیلوگرم و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

نتایج فرنگی کاران ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد حسینوند پناهی در دور اول با نتیجه ۷ بر صفر بوراک اوزون از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب جسوربک اورتیبکوف از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. حسینوند در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر مقابل اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم امید آرامی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر فواد فاجاری از مراکش را مغلوب کرد. وی در دور سوم مقابل ژولامان شارشنبکوف دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آسیا از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. آرامی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۱ مقابل محمدکودیر یوسوپوف از ازبکستان شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم شیرزاد بهشتی طلا پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ از سد فیروز میرزارجب اف از تاجیکستان گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل تورابک تیرکاشیف از ازبکستان به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد. بهشتی طلا در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ تینار شارشنبیکوف قهرمان آسیا از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم محمدجواد رضایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۳ مغلوب حسرت جعفراف دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان از آذربایجان شد و با توجه به راه یابی این کشتی گیر به دیدار فینال، نماینده کشورمان به دیدار رده بندی رفت. رضایی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر بگمیرات نوبت اف از ترکمنستان را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدرضا رستمی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر شهروز اوچیلوف از تاجیکستان را شکست داد. وی در  دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۷ بر ۴ از سد میرزابک رحمت اف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. رستمی با نتیجه ۹ بر ۸ مقابل اولو غنی زاده از آذربایجان به پیروزی رسید و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب سانان سلیمان اف دارنده مدال نقره جهان از آذربایجان مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی نیز به دیدار رده بندی رفت. کاویانی نژاد در دیدار رده بندی با نتیجه ۱ بر ۱ از سد لامد مافی از کشور تونس گذشته و به مدال برنز رسید.

در وزن ۸۲ کیلوگرم رسول گرمسیری در دور اول با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب محمدقدیر رسول اف از ازبکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، گرمسیری از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که با حضور ۷ نفر و در دو گروه ۴ و ۳ نفره به صورت دوره ای برگزار می شود، امین طاهری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شیحازبردی اولکوف از ترکمنستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر از سد  مهمت کوجوک عثمان از ترکیه گذشت. طاهری در دور سوم با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب جالگاسبای بردیموراتوف دارنده مدال برنز جهان و قهرمانی آسیا از ازبکستان شد و بعنوان نفر دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی رفت. وی در این دیدار مقابل آتابک عزیزبیکوف دارنده مدال نقره آسیا با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی دست یافت و راهی دیدار فینال شد. طاهری در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل جالگاسبای بردیموراتوف از ازبکستان شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم مهدی بالی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر عارف نیفتولایف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل اوزور ژولدوشبیکوف قهرمان آسیا از قرقیزستان مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر آدم بودجملین از الجزایر را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که با حضور ۶ نفر و دو گروه ۳ نفره و به صورت دوره ای برگزار می شود، علی اکبر یوسفی با نتیجه ۹ بر ۳ از سد عثمان ایلدیریم از ترکیه گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۴ از سد رومان کیم از قرقیزستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یوسفی در این دیدار مقابل آنتون ساونکو از قزاقستان با نتیجه ۹ بر ۱ به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر ۲ از سد عثمان ایلدیریم از ترکیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- الدانیز عزیزلی (آذربایجان) ۲- جسوربک اورتیبکوف(ازبکستان) ۳- اسلام جان عزیزاف (تاجیکستان) و امانگالی بکبولاتوف (قزاقستان) ۵-محمد حسینوند پناهی (ایران)

۶۰ کیلوگرم: ۱- ژولومان شارشنبکوف (قرقیزستان) ۲- موراد ممدوف(آذربایجان) ۳- آیهان کاراکوش (ترکیه) ۴- موحامدکودیر یوسوپوف (ازبکستان) ۵- امیدآرامی

۶۳ کیلوگرم: ۱- شیرزاد بهشتی طلا (ایران) ۲- تینار شارشنبکوف (قرقیزستان)۳- فیروز میرزارجب اف (تاجیکستان) و آزاتجان آچیلوف (ترکمنستان)

۶۷ کیلوگرم: ۱ -حسرت جعفراف (آذربایجان) ۲- آمانتور اسماعیل اف(قرقیزستان) ۳- ابرار آتابایف (ازبکستان) و محمدجواد رضایی (ایران)

۷۲ کیلوگرم: ۱- محمدرضا رستمی (ایران) ۲- یولوا غنی زاده (آذربایجان)۳- میرزابک رحمت اف (ازبکستان) و مورات داگ (ترکیه)

۷۷ کیلوگرم: ۱- آکژول محموداف (قرقیزستان) ۲- سانان سلیمان اف(آذربایجان) ۳- فورکان بایراک (ترکیه) و امین کاویانی نژاد (ایران)

۸۲ کیلوگرم: ۱- رفیق حسین اف (آذربایجان) ۲- کالیدین آسیکی اف (قرقیزستان)۳- محمدکودیر رسول اف (ازبکستان) و امره کوش (ترکیه) ... رسول گرمسیری (ایران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- جالگاسبای بردیموراتوف (ازبکستان) ۲- رامین طاهری(ایران) ۳- آتابک عزیزبیکوف (قرقیزستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- رستم آساکولوف (ازبکستان) ۲- اوزور ژوژوپبکوف (قرقیزستان)۳- مهدی بالی (ایران) و بیت اله کایسداگ (ترکیه)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- علی اکبر یوسفی (ایران) ۲- عثمان ایلدیریم (ترکیه)۳- صباح شریعتی (آذربایجان)