اعلام رسمی رکوردهای ملی وزنه‌برداری زنان و مردان

فدراسیون وزنه‌برداری به صورت رسمی برای نخستین بار پس از تغییر اوزان در سال ۲۰۱۸، رکوردهای ملی وزنه‌برداری زنان و مردان ایران را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایرنا، به پیشنهاد کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار فدراسیون وزنه‌برداری و تصویب سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری، برای نخستین بار پس از تغییر اوزان وزنه‌برداری در سال ۲۰۱۸، رکوردهای ملی وزنه‌برداری ایران استخراج به صورت رسمی اعلام شد.

توضیح این نکته ضروری است که این رکوردها با در نظر گرفتن رکوردهای استاندارد ملی برای حرکت‌های یکضرب، دوضرب و مجموع، در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش زنان و مردان، به تصویب رسیده است.

بنابراین در اوزانی که رکورد استاندارد بیشتر از حدنصاب‌های قبلی بوده است، ورزشکاران ایرانی برای ثبت رکورد ملی باید حداقل یک کیلوگرم بیشتر از رکوردهای استاندارد ملی وزنه بزنند تا نامشان به عنوان رکورددار آن دسته وزنی ثبت شود.

اقدام به در نظر گرفتن رکورد استاندارد ملی، به تبعیت از فدراسیون جهانی و در راستای برابرسازی حد پائین رکوردها صورت گرفته تا عدالت در اوزان دهگانه وزنه‌برداری برای تمامی وزنه‌برداران رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در هر دو بخش زنان و مردان رعایت شود.

ملاک اصلی برای رسیدن به حدنصاب رکورد استاندارد ملی در رده سنی بزرگسالان، امتیاز سینکلر و میانگین نتایج قهرمانان آسیا در سه سال گذشته است.

برای مشاهده رکوردها لینک های زیر را کلیک کنید

مردان  https://img9.irna.ir/d/r2/2022/11/19/0/170016345.pdf?ts=1668846937348

زنان https://img9.irna.ir/d/r2/2022/11/19/0/170016346.pdf?ts=1668846937701