دبیر فدراسیون ژیمناستیک تغییر کرد

با حکم سرپرست فدراسیون ژیمناستیک سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، حمید احمدی سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در حکمی سید مقداد قلندرپور را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک منصوب کرد. همچنین سرپرست فدراسیون از خدمات و زحمات پنج ساله محسن سلیمانی ، سرپرست سابق دبیری فدراسیون تشکر کرد.

سلیمانی از زمان ریاست زهرا اینچه درگاهی سمت دبیری فدراسیون را برعهده داشت که در زمان سرپرستی حمید احمدی سرپرست فدراسیون کنار رفت.