داوود ایوب در بیمارستان بستری شد

داوود ایوب پیشکسوت ارزنده کشتی کشور و همدوره جهان پهلوان غلامرضا تختی به دلیل بیماری بار دیگر دربیمارستان بستری شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، ایوب از کشتی گیران شاخص سنگین وزن بوده و سالها برای کشورمان مدال ونشان افتخار به ارمغان آورده است.

گفتنی است کلیه امور درمان داوود ایوب از سوی صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان پیگیری می شود.
صندوق حمایت برای این کشتی گیر عزیز کشورمان آرزوی بهبودی دارد.